ข่าวและกิจกรรมคณะ

วันที่ 30 กันยายน 2563  เวลา 09.00-15.00 ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์​และ​เทคโนโลยี​ และคณะ​วิทยา​ศาสตร์​สุขภาพ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง งบประมาณปี 2563  จัดฝึกอบรมหัวข้อ การพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงวัย  วิทยากรโดย อาจารย์​วริศร์ รัตนนิมิตร อาจารย์​ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  ณ ห้องสัมมนาใหญ่ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม