ข่าวสารและกิจกรรม

8 กุมภาพันธ์ 2565 อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ ได้เข้าร่วมประชุมเปิดโครงการ  และนำเสนอกรอบแนวทางการดำเนินงาน ภายใต้โครงพัฒนาชุดฝึกอบรมการเรียนรู้ออนไลน์  และสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ  ณ ห้องกุมาริกา โรงแรมสวนดิสิต เพลส