ติดต่อเรา


คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี   :: อาคาร 7 ชั้น 1 :: โทร.0-2878-5035  เลขที่ 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์10 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600    โทรศัพท์ 02-878-5000, 02-2878-5005     http://www.siamtechno.ac.th/

รถประจำทางที่ผ่านหน้าวิทยาลัยฯ
– รถประจำทางธรรมดา สาย 42, 57, 68, 80, 81, 91, 103, 108, 146, ป.25ก
– รถประจำทางปรับอากาศ สาย ปอ.9, ปอ.10, ปอ.161, ปอ.พ.10
– รถประจำทางสายต่างจังหวัดที่ผ่านสายใต้เดิมทุกสาย
– ใกล้สถานีรถไฟฟ้า ซอยพาณิชย์ธนบุรี