หลักสูตรระยะสั้น

2 มี.ค. การออกแบบและการสร้างต้นแบบ (Prototype) รถพลังงานไฟฟ้าและรถพลังงานแสงอาทิตย์
6 เม.ย การปรับจูนกล่องรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพื่องานอาชีพ
20 เม.ย การประกอบแบตเตอรี่ลิเธียมสำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า
27-28 มิ.ย อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อการสอนด้วย AI
ลงทะเบียนได้ที่ https://sc.siamtechno.ac.th/

ภาพกิจกรรม
https://sites.google.com/siamtechno.ac.th/sc-engineer/

[ ESG Training Course ]
🚩 𝗖𝗮𝗿𝗯𝗼𝗻 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗕𝗼𝗼𝘁𝗰𝗮𝗺𝗽
Date : 16 Sep 2024 – 25 Oct 2024 I Siam Technology College

[ ESG Training Course ]
🔓💸 𝗠𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿𝗰𝗹𝗮𝘀𝘀 : 𝗨𝗻𝗹𝗼𝗰𝗸𝗶𝗻𝗴 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗣𝗼𝘁𝗲𝗻𝘁𝗶𝗮𝗹 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝗖𝗹𝗶𝗺𝗮𝘁𝗲 𝗥𝗶𝘀𝗸 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗹𝗹𝗶𝗴𝗲𝗻𝘁
Date : 31 May 2024 I Siam Technology College

[ ESG Training Course ]
𝗣𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗹𝗲𝘀 𝗼𝗳 𝗘𝗻𝘃𝗶𝗿𝗼𝗻𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹, 𝗦𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹, 𝗮𝗻𝗱 𝗚𝗼𝘃𝗲𝗿𝗻𝗮𝗻𝗰𝗲 (𝗘𝗦𝗚) 𝗮𝗻𝗱 𝗦𝘂𝘀𝘁𝗮𝗶𝗻𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝘆 𝗥𝗲𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱𝘀 🌐
Date : 23-24 May 2024 I Siam Technology College


® Register the course by 👉https://esg.siamtechno.ac.th/